کدال۳۶۰
1399/09/06
14:59
#کآرا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت صنایع سرام آرا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 40,218 میلیون ریال ا...

#کآرا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت صنایع سرام آرا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۴۰,۲۱۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۰۰٪ افزایش داشته است.▪️«کآرا» با سرمایه ثبت شده ۱۳۵,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۵۲,۶۴۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۹-۰۶ ۱۴:۵۹:۵۳ (۶۹۷۸۱۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0