کدال۳۶۰
1399/08/18
13:55
#لبوتان #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت...
#لبوتان
#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت گروه صنعتی بوتان


۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۳:۵۵:۲۷ (۶۹۰۱۲۵)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal۳۶۰_ir

انتهای خبر

0
0