خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/01/20
22:30
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1401/01/20 ♦️نماد P/NAV 1⃣- تاصیکو ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۱/۰۱/۲۰♦️نماد P/NAV۱⃣- تاصیکو ۴۶٪۲⃣- ومعادن ۴۸٪۳⃣- کروی ۵۰٪۴⃣- وامید ۵۵٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0