کارگزاری آبان
1400/01/08
08:31
📊#دبالک اطلاعیه 1400/01/07 *توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک* خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سود نقدی هر سهم: 590 ریال درصد تقسیم سود: 88...

📊#دبالک


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۱/۰۷


*تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۵۹۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۸۸ درصد
انتهای خبر

0
0