بولتن اقتصادی
1399/08/22
11:58
واكسن كرونا سال آينده به كشورهاى با درآمد پايين نمى‌رسد 🔹شركت فايزر كه واكسن موثر #كرونا را توليد كرده،درسال نخست،مى تواند ١.٣ميليارد دوز از اين و...

واکسن کرونا سال آینده به کشورهاى با درآمد پایین نمى‌رسد🔹شرکت فایزر که واکسن موثر #کرونا را تولید کرده،درسال نخست،مى تواند ۱.۳میلیارد دوز از این واکسن را تولیدکند


🔹آمریکا،اروپا،انگلیس و ژاپن درمجموع تقاضاى خرید۱.۱میلیارد دوز واکسن تولیدى کرده‌اند؛یعنى بیش از ۸۰درصد میزان تولید.

انتهای خبر

0
0