کافه بورس
1399/10/07
12:36
بازار ناکارا و هیجانی و سلیقه ای . عاقبتش ضرر سهامدارا هست..

بازار ناکارا و هیجانی و سلیقه ای . عاقبتش ضرر سهامدارا هست..انتهای خبر

0
0