سینا سلیمانی
1401/01/17
20:54
🎯 تاریخ سازی شمش فولاد و شکسته شدن سقف تاریخی ! #فولاد #فخوز #کاوه #هرمز #ارفع ✍🏽 بالاترین نرخ شمش فولادی در مهرماه 1400 به ثبت رسید که رکورد 16.4...

🎯 تاریخ سازی شمش فولاد و شکسته شدن سقف تاریخی ! #فولاد #فخوز #کاوه #هرمز #ارفع✍🏽 بالاترین نرخ شمش فولادی در مهرماه ۱۴۰۰ به ثبت رسید که رکورد ۱۶.۴ میلیون تومان بر هر تن زده شد. پس از آن درماه های اخیر نرخ شمش بین ۱۶.۴ تا ۱۲.۸۵ میلیون تومان بر هر تن در نوسان بود. اما حالا در ابتدای سال ۱۴۰۱ نرخ شمش تحت تاثیر رشد نرخ های جهانی ، افزایش تقاضا برای افزایش ذخایر انبار داخلی مصرف کنندگان و افزایش آرام نرخ دلار نیمایی ، سقف تاریخی شکسته شده است.✍🏽 میانگین نرخ شمش در زمستان ۱۴۰۰ ، معادل ۱۴.۲۴ میلیون تومان بر هر تن بوده و میانگین کل سال ۱۴۰۰ نیز برابر با ۱۴.۱۱ میلیون تومان بر هر تن بوده. بنابراین گزارشات فولاد سازان از نظر عملیاتی در فصل زمستان نزدیک به گزارشات پاییز خواهد بود ، اما گزارشات فصل بهار ۱۴۰۱ با فرض ثبات نرخ در بازارهای جهانی ، در بخش نرخ فروش با جهش ۱۷.۲٪🔺 نسبت به میانگین زمستان همراه خواهد بود. علاوه بر این ، مبنای دلاری نرخ شمش به ۶۷۷ دلار بر هر تن رسیده که درحال نزدیک شدن به نرخ های صادراتی ایران است و این خبر بسیار خوبی برای فولادسازان داخلی بعد از ماه ها رکود است.انتهای خبر

0
0