بورس۲۴
1401/03/03
17:49
مروری بر روند فروش در «کسرام»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پارس سرام در مدت ۸ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ میلیارد تومان درآمد به دست آورد. این شرکت در مدت مشابه سال قبل فروش ۳۳ میلیارد تومانی را محقق کرده بود.

مروری بر روند فروش در «کسرام»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پارس سرام در مدت ۸ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ میلیارد تومان درآمد به دست آورد. این شرکت در مدت مشابه سال قبل فروش ۳۳ میلیارد تومانی را محقق کرده بود.کسرامکسرام
انتهای خبر

0
0