بتاسهم
1401/03/30
16:27
#خبهمن جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/04/28 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، بزرگراه فتح (جاده قديم کرج)، کي...

#خبهمن جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، کیلومتر ۱۶، سالن همایش شرکت بهمن موتور برگزار میگردد


انتهای خبر

0
0