محسن حسنلو
1401/01/20
08:31
#غشهد چنانچه در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید، سهم در ساختار روند خنثی می باشد و در کف و سقف ساختار کانالیزه در حال نوسان می باشد. ⛔️ بیانیه سل...

#غشهدچنانچه در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید، سهم در ساختار روند خنثی می باشد و در کف و سقف ساختار کانالیزه در حال نوسان می باشد.⛔️ بیانیه سلب مسئولیت: مطلب ارائه شده صرفا تحلیل نگارنده می‌باشد و ممکن است همراه با خطای احتمالی باشد. بنابراین مبنای خرید و فروش، دوستان نیست . کانال مسئولیتی در قبال ریسک های احتمالی ندارد. ⛔️@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0