کدال۳۶۰
1399/08/30
19:34
#وسصفا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان ▪️ شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان در دوره 12 ماهه...

#وسصفا


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان▪️ شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۳۹۹ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰٪ افت داشته است▪️ «وسصفا» با سرمایه ثبت شده ۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۹۲,۱۹۷,۸۴۱ میلیون ریال سود محقق کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۳۰ ۱۹:۳۴:۵۷ (۶۹۳۹۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0