بورس۲۴
1400/11/06
21:07
«قشیر» تا پایان دی ۵۶۰میلیارد تومان فروش داشت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد در ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه ۵۶۰ میلیارد تومان فروش داشت.

«قشیر» تا پایان دی 560میلیارد تومان فروش داشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولیدی قند شیروان قوچان و بجنورد در ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه ۵۶۰ میلیارد تومان فروش داشت. که از این مبلغ ۱۲۲ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۱۰ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴۰درصد رشد داشته است.


قشیر
انتهای خبر

0
0