بورس۲۴
1400/10/14
14:34
گزارش پیش بینی هزینه های مصرف انرژی «بایکا» منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کارخانجات کابل سازی ایران در خصوص جزئیات هزینه های انرژی شفاف سازی نمود. شرکت تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲ هزار لیتر بنزین با نرخ ۲۳ هزار ریال،۱۲۵ هزار مترمکعب گاز سوخت با نرخ ۲ هزار ریال و۲ میلیون مگاوات برق با نرخ ۱ هزار ریال مصرف خواهد نمود. هم چنین پیش بینی مقداری انرژی ها برای سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۳ هزار لیتر گازوئیل، ۱۷۵ هزار متر مکعب گاز سوخت، ۲میلیون مگاوات برق خواهد بود.

انتهای خبر

0
0