حسین زمانی
1399/08/12
10:32
حآسا: خروج از باند فوقانی چنگال و همچنین شکست مقاومت استاتیکی حد ضرر تحلیل ۱۴۰۰۰ ریال

حآسا: خروج از باند فوقانی چنگال و همچنین شکست مقاومت استاتیکی


حد ضرر تحلیل ۱۴۰۰۰ ریالانتهای خبر

0
0