پایگاه خبری انتخاب
1399/10/08
13:12
مسئول تحقیقات واکسن ایرانی: 🔹ایمنی واکسن کرونای ایرانی حدود ۹۰درصد است 🔹 واکسن ایرانی در برابر کرونای انگلیسی مقاوم است جزئیات در👇👇 entekhab.ir/0...

مسیول تحقیقات واکسن ایرانی:


🔹ایمنی واکسن کرونای ایرانی حدود ۹۰درصد است🔹 واکسن ایرانی در برابر کرونای انگلیسی مقاوم استجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲UCq


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0