بورس۲۴
1400/11/05
10:36
نگاهی به عملکرد بیمه ما

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بیمه ما در ۱۰ ماهه منتهی به دی حدود ۲۱۵۵ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی کرد.

نگاهی به عملکرد بیمه ما

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بیمه ما در ۱۰ ماهه منتهی به دی حدود ۲۱۵۵ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی کرد که از این مبلغ حدود ۲۸۷ میلیارد تومان آن مربوط به دی ماه می باشد.ما
انتهای خبر

0
0