بورس۲۴
1401/04/28
08:34
ارزیابی حسابرس در خصوص عملکرد ۱۲ ماهه «خساپا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) صورت های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.

ارزیابی حسابرس در خصوص عملکرد 12 ماهه «خساپا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت ایرانی تولید اتومبیل صورت های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش زیان خالص محقق شده خساپا در سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۹۳۳۵ میلیارد تومان است که این رقم در گزارش حسابرسی نشده ۹۲۶۶ میلیارد تومان اعلام شده بود. این شرکت به ازای هر سهم نیز زیان ۴۷۷ ریالی ساخته است که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۹ با افزایش ۶۲ درصدی همراه بود. گفتنی است زیان عملیاتی این شرکت با ۵۶ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹، به رقم ۴۵۸۹ میلیارد تومان رسیده است.


خساپا
انتهای خبر

0
0