بورسینه
1399/11/12
22:32
📌 زنده شدن بازار سرمایه با دود سفید برخاسته از مجلس احسان دشتیانه، عضو هیئت مدیره ذوب آهن: 🔹‏امروز اعضای کمیسیون صنایع مجلس بعد از شنیدن توضیحات ‎...

📌 زنده شدن بازار سرمایه با دود سفید برخاسته از مجلساحسان دشتیانه، عضو هییت مدیره ذوب آهن:


🔹امروز اعضای کمیسیون صنایع مجلس بعد از شنیدن توضیحات رییس سازمان بورس و معاون معدنی وزارت صمت تصویب طرح فولاد را به بعد از نظر و اصلاحات کارشناسی این دوموکول کرده اند.


🔹دود سفید برخواسته از این جلسه امید احیای بازار سرمایه را زنده می‌کند.
انتهای خبر

0
0