بهنام صمدی
1399/08/12
19:37
جلسه هیئت مدیره شرکت بورس برای تعیین مدیرعامل بدون نتیجه خاصی به پایان رسید @BehnamSamadi_ir

جلسه هییت مدیره شرکت بورس برای تعیین مدیرعامل بدون نتیجه خاصی به پایان رسید


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0