کدال۳۶۰
1401/03/03
18:25
#وهور #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪ شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 از معاملات وا...

#وهور


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪ شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از معاملات واگذاری سهام ۲۷,۰۳۱ میلیون ریال سود کسب نموده است▪ وهور با سرمایه ثبت شده ۶۶,۱۷۶,۲۸۳ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است
▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۱,۷۸۸,۴۰۶ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۴۰٪ به مبلغ ۱۲,۹۹۹,۳۱۹ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۳-۰۳ ۱۸:۲۵:۰۸ (۸۸۷۰۲۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0