کدال۳۶۰
1399/09/05
17:00
#چکارن #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت کارتن ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 169,281 میلیون ریال از...

#چکارن


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت کارتن ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۱۶۹,۲۸۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۰۱٪ افزایش داشته است.▪️«چکارن» با سرمایه ثبت شده ۲,۳۶۵,۸۳۶ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۸۱۳,۵۳۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۰۹-۰۵ ۱۷:۰۰:۰۳ (۶۹۷۶۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0