سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1400/01/08
09:47
منفی بازار زود گذر هست. امروز گذر☺️

منفی بازار


زود گذر هست.


امروز گذر☺️انتهای خبر

0
0