بورس۲۴
1401/01/31
16:31
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران: با افزایش همه عناصر تشکیل دهنده قیمت اینترنت، مگر می‌توان قیمت این سرویس را افزایش نداد؟

چرا در یک‌جا می‌گوییم که ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشران توسعه است، اثربخشی فراوان در رشد اقتصادی دارد و بر امنیتی بودن آن هم واقفیم، ولی بحث آن را به کوچه و بازار سپرده ایم؟! از بزرگان و دلسوزان ایران و مردم ایران انتظار داریم قدری در این موضوع تفکر کنند که مگر با افزایش همه عناصر تشکیل دهنده قیمت اینترنت، اعم از تجهیزات، نرم افزارها، خدمات و دستمزدها می‌شود قیمت این سرویس را افزایش نداد؟ مردم اثرات منفی بی توجهی به این حوزه را در توقف بسیاری از کسب‌وکارها، بیکاری جوان‌های تحصیل کرده ، عقب گرد در فناوری، وابستگی به خدمات بیگانه و عدم استقلال را خواهند دید، آن‌وقت ما مسوولان و کارشناسان این بخش چه خاکی باید به سرمان بریزیم و چگونه سر مردم شریف شیره بمالیم؟!

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران: با افزایش همه عناصر تشکیل دهنده قیمت اینترنت، مگر می‌توان قیمت این سرویس را افزایش نداد؟

بورس۲۴ : دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، می‌گوید: از بزرگان و دلسوزان ایران و مردم ایران انتظار داریم قدری در این موضوع تفکر کنند که مگر با افزایش همه عناصر تشکیل دهنده قیمت اینترنت، اعم از تجهیزات، نرم افزارها، خدمات و دستمزدها می‌شود قیمت این سرویس را افزایش نداد.


فرامز رستگار، دبیر و عضو هیات مدیره‌ی سندیکای صنعت مخابرات ایران در یادداشتی نوشت:


اعلام نظرات غیرتخصصی متعدد در مورد قیمت خدمات ارتباطی و اینترنت توسط افراد، گروه‌های و سازمان‌های مسوول و غیرمسوول از یک‌سو و پافشاری برای رکود کاری در بخش ICT از چند سال گذشته توسط مسوولان از سوی دیگر ، توسعه کمی و کیفی شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات را مختل و مانع از بسیاری از بازسازی‌ها، نوسازی‌ها و ارتقاءها گردیده است.


کلافگی قشر زحمتکش در این حوزه اعم از اپراتورها و زنجیره تامین (بخش‌های تحقیق، تولید، تامین و اجرا) از این است که چرا این معضل خود ساخته که ربطی به تحریم و کم پولی و بضاعت علمی وفنی ندارد، اینچنین بازیچه دست این و آن شده است.


چرا در یک‌جا می‌گوییم که ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشران توسعه است، اثربخشی فراوان در رشد اقتصادی دارد و بر امنیتی بودن آن هم واقفیم، ولی بحث آن را به کوچه و بازار سپرده ایم و هر دم از این باغ بری می‌رسد.


باید چه شود که به درستی فکر کنیم، به خوبی عمل کنیم و به راستی با مردم شریف ایران که بسیاری از گرانی‌های بی منطق را تحمل کرده اند، در این باب سخن بگوئیم.


از بزرگان و دلسوزان ایران و مردم ایران انتظار داریم قدری در این موضوع تفکر کنند که مگر با افزایش همه عناصر تشکیل دهنده قیمت اینترنت، اعم از تجهیزات، نرم افزارها، خدمات و دستمزدها می‌شود قیمت این سرویس را افزایش نداد.


مردم اثرات منفی بی توجهی به این حوزه را در توقف بسیاری از کسب‌وکارها، بیکاری جوان‌های تحصیل کرده ، عقب گرد در فناوری، وابستگی به خدمات بیگانه و عدم استقلال را خواهند دید، آن‌وقت ما مسوولان و کارشناسان این بخش چه خاکی باید به سرمان بریزیم و یا چگونه سر مردم شریف شیره بمالیم.


خداوند ما را به راه درست هدایت کند


در این احوال ناخوشایند که بجای طراحی های انقلابی و تحولات در تولید و اجرا، دغدغه های اینچنینی داریم شاهد مصاحبه جناب آقای سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هستیم که موضوع را ریشه ای بررسی و راهکار اصولی پیشنهاد نموده اند.


جانا سخن از زبان ما می‌گویی


خداوند به شما عوض بدهد، دل زحمتشان این حوزه و جوانانی که در کسب کارهای اینترنتی نا امید شده و قصد دارند که نرم افزارهای تولیدی به علاوه خودشان را با مهاجرت (آش باجاش) به خارج ببرند تا حدی بدست آوردید.

انتهای خبر

0
0