مجید سلطانی
1399/11/11
10:16
اگر هم افق معاملاتتان کوتاه مدت است که در هر سهمی میشه نوسان گرفت که البته من این کار را شخصا نمی کنم.

اگر هم افق معاملاتتان کوتاه مدت است که در هر سهمی میشه نوسان گرفت که البته من این کار را شخصا نمی کنم.


انتهای خبر

0
0