بولتن اقتصادی
1399/08/30
22:52
نامه استعفای دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت خطاب به نمکی 🔹️مدیریت بسیار غلط، ادعاهای بی اساس و عدم درک درست علل ناکامی در کنترل کرونا 🔹️دکتر رضا ...

نامه استعفای دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت خطاب به نمکی🔹️مدیریت بسیار غلط، ادعاهای بی اساس و عدم درک درست علل ناکامی در کنترل کرونا


🔹️دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت گفت: کسانی می‌توانند تحقیقات پزشکی را به نقد و چالش بکشند که یک تحقیق موثر در عمر خود کرده باشند!انتهای خبر

0
0