کدال۳۶۰
1399/11/13
15:59
#وسپه مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سرمایه گذاری سپه 1399-11-13 15:59:49 (718127) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#وسپه


مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری سپه شرکت سرمایه گذاری سپه۱۳۹۹-۱۱-۱۳ ۱۵:۵۹:۴۹ (۷۱۸۱۲۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0