پایگاه خبری انتخاب
1399/11/13
23:12
♦️ کنسرسیوم مهم ایران و پنج کشور در قفقاز 🔹 ظریف از توافقی خبر داد که به زودی اجرایی خواهد شد و امکان دسترسی ایران به تمام راه های منطقه قفقاز را ...

♦️ کنسرسیوم مهم ایران و پنج کشور در قفقاز🔹 ظریف از توافقی خبر داد که به زودی اجرایی خواهد شد و امکان دسترسی ایران به تمام راه های منطقه قفقاز را میسرمی کندجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲VyF


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0