آواتحلیل
1399/10/04
11:18
#بررسی_گزارش_کدال #خزر 📌غالبر در آذرماه ۱۴میلیارد تومان فروش داشته و جمع فروش ۹ ماهه خود را به ۹۱ میلیارد تومان رسانده است که حدود ۱۷ درصد بیشتر ا...

#بررسی_گزارش_کدال #خزر📌غالبر در آذرماه ۱۴میلیارد تومان فروش داشته و جمع فروش ۹ ماهه خود را به ۹۱ میلیارد تومان رسانده است که حدود ۱۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است (این عدد در سال گذشته ۷۸ میلیارد تومان بوده است).

انتهای خبر

0
0