کدال۳۶۰
1399/10/29
11:15
#وسکرمان #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/...

#وسکرمان


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از محل واگذاری سهام ۶۷۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۸۰۵٪ افزایش داشته است▪ وسکرمان با سرمایه ثبت شده ۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۵۹۵,۲۹۶ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۱٪ افزایش داشته است▪️ شرکت در انتهای آذر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۷۶,۱۲۲,۲۸۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۹٪ به مبلغ ۲۱۰,۲۲۸,۵۷۵ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۱:۱۴:۵۰ (۷۰۷۷۶۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0