تی اس ای پرس
1399/10/09
11:00
📌 رونمایی از نخستین تست واکسن کرونای ایرانی، صف فروش #برکت را جمع کرد و سهم را تا صفر تابلو افزایش قیمت داد! @TsePress

📌 رونمایی از نخستین تست واکسن کرونای ایرانی، صف فروش #برکت را جمع کرد و سهم را تا صفر تابلو افزایش قیمت داد!@TsePress

انتهای خبر

0
0