آواتحلیل
1401/01/10
11:23
#بررسی_گزارش_کدال #فروی ✅ فروی که فروش نامنظمی دارد، در اسفند فروش 117 میلیاردی که 12 برابر فروش بهمن و 2.8 برابر متوسط ماههای قبل است را ثبت کرد....

#بررسی_گزارش_کدال #فروی✅ فروی که فروش نامنظمی دارد، در اسفند فروش ۱۱۷ میلیاردی که ۱۲ برابر فروش بهمن و ۲.۸ برابر متوسط ماههای قبل است را ثبت کرد.✅ فروی این درآمد را با فروش ۱۵۰۵ تن شمش روی به دست آورد درحالیکه در بهمن ۷۲ تن فروخته بود.✅ جمع درآمد فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند به بیش از ۵۷۴ میلیارد تومان می‌رسد که ۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است. مقدار فروش شمش روی در این مدت ۹۷۴۲ تن بوده که ۱۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است.📈 آخرین قیمت سهم ۱۶۰۰ تومان بوده و در یک ماه اخیر ۱۹ درصد بازدهی داشته است...انتهای خبر

0
0