بتاسهم
1399/08/25
21:29
ربیعی، سخنگوی دولت: برای تعطیلی های گسترده و ایجاد آمادگی تمام دستگاه ها و ارگان ها یک هفته زمان نیاز بود/تسنیم

ربیعی، سخنگوی دولت:


برای تعطیلی های گسترده و ایجاد آمادگی تمام دستگاه ها و ارگان ها یک هفته زمان نیاز بود/تسنیمانتهای خبر

0
0