سهام سودآور
1400/04/13
08:53
۳ میلیون دز واکسن سینوفارم در روزهای آینده راهی تهران می‌شود 📢مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو: ۳ میلیون دز واکسن سینوفارم چین ...

۳ میلیون دز واکسن سینوفارم در روزهای آینده راهی تهران می‌شود📢مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو:۳ میلیون دز واکسن سینوفارم چین ظرف روز‌های آینده وارد کشور خواهد شد.


واکسن برکت مجوز تزریق اضطراری دریافت کرده و ۳۲۰ هزار دز واکسن به معاونت بهداشت تحویل داده شده است و ۴۰ هزار دز دیگر هم امروز تحویل داده می‌شود.

انتهای خبر

0
0