بتاسهم
1401/03/03
09:15
مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي (وسالت1) حداكثر تا تاريخ 1401/03/18 تعليق شد.

مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به منظور بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی (وسالت۱) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تعلیق شد.


انتهای خبر

0
0