کانال افزایش سرمایه
1401/03/10
15:42
👆👈#سامان #افزایش_سرمایه 🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 11,500,000 میلیون ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 22,770,000 میلیون ریال 🔰 درصد ا...

👆👈#سامان #افزایش_سرمایه🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۲۲,۷۷۰,۰۰۰ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۱۹۸٪📅 تاریخ ثبت : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۲۲,۷۷۰,۰۰۰ میلیون ریال۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴:۴۹:۳۲مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0