کارگزاری آبان
1400/02/18
09:11
📈فلزات اساسی امروز معاملاتی نوسانی را تجربه می کنند.#فملي, #فولاد, #فخوز, #فايرا, #فباهنر, #فجر, #فنوال و #فنورد هرمز با گرایشی مثبت متعادل اند.#فس...

📈فلزات اساسی امروز معاملاتی نوسانی را تجربه می کنند.#فملی, #فولاد, #فخوز, #فایرا, #فباهنر, #فجر, #فنوال و #فنورد هرمز با گرایشی مثبت متعادل اند.#فسازان, #فسپا, #فرآور و #کویر از جمله پر عرضه های گروه اند.


انتهای خبر

0
0