کدال۳۶۰
1401/01/07
13:59
#وهامون #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪ شرکت سرمایه گذاری هامون صبا طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 از معاملات واگذار...

#وهامون


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪ شرکت سرمایه گذاری هامون صبا طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از معاملات واگذاری سهام ۹,۷۷۷ میلیون ریال سود کسب نموده است▪ وهامون با سرمایه ثبت شده ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده ۸۵۲,۳۸۴ میلیون ریال درآمد داشته است
▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۶,۹۱۵,۴۰۶ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۴۵٪ به مبلغ ۱۰,۰۴۸,۸۲۴ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۱-۰۷ ۱۴:۰۰:۰۹ (۸۶۴۸۹۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0