کارگزاری آبان
1399/11/25
09:25
📈محصولات شيميايي امروز با گرایشی مثبت داد و ستد می شوند.#پترول, #شگويا, #آريا, #كلر, #تاپيكو, #نوري, #شفن, #شسينا, #زاگرس, #شخارك و #شدوص مثبت و مت...

📈محصولات شیمیایی امروز با گرایشی مثبت داد و ستد می شوند.#پترول, #شگویا, #آریا, #کلر, #تاپیکو, #نوری, #شفن, #شسینا, #زاگرس, #شخارک و #شدوص مثبت و متعادل اند.#شگویا, #شاروم, #فارس, #شیران, #شلعاب, #شفارس, #شکلر و #شصدف نمادهای پر تقاضای گروه اند.#داراب, #جهرم, #فسا و #زنجان پر عرضه های گروه اند.


انتهای خبر

0
0