بورس۲۴
1401/02/31
16:37
زیان «قنقش» کم شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت قند نقش جهان در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۷۹۱ ریال زیان محقق کرد .

زیان «قنقش» کم شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت قند نقش جهان در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۷۹۱ ریال زیان محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ۴۹ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۴۴ درصدی به ۵ میلیارد تومان و زیان خالص به ۱۱ میلیارد تومان رسید.قنقش
انتهای خبر

0
0