بانی فام
1399/10/09
13:19
#سرود احتمال 12% سود و صعود قیمت تا محدوده 20886 ریال در چند روز آینده ▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : زیاد ...

#سرود


احتمال ۱۲٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۲۰۸۸۶ ریال در چند روز آینده


▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : زیاد


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد خریداران


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0