کانال کدال
1399/10/09
20:59
📊 نماد : زپارس 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 🏭 شرکت: ملي کشت وصنعت ودامپروري پارس ✍🏻 ...

📊 نماد : زپارس📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰🏭 شرکت: ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس✍🏻 موضوع افشاء: برگزاری مزایده - گروه ب📜 شرح فرآیند مزایده: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ لغایت ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ تا پایان وقت اداری به واحد فروش شرکت مراجعه نمایند . همچنین تاریخ بازگشایی پاکاتهای پیشنهاد قیمت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱خواهد بود.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #زپارس #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۶:۳۸:۴۷ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0