مهدی رضایتی
1400/06/31
10:47
برآوردی از چند هلدینگ شستا در مجمع پیش رو 180 تومان تقسیم می کند و با سود 10 هزار میلیارد تومانی عرضه های اولیه به سود 280 تومانی در سال مالی جاری...

برآوردی از چند هلدینگشستا در مجمع پیش رو ۱۸۰ تومان تقسیم می کند و با سود ۱۰ هزار میلیارد تومانی عرضه های اولیه به سود ۲۸۰ تومانی در سال مالی جاری می رسد. یعنی P بر E شرکت حدود ۳.۷ واحد برای شرکتی که تقسیم سود بالایی دارد.نسبت P بر NAV نیز با وجود تخفیف چندباره ۸۶ درصد است. علاوه بر آن افزایش سرمایه بیش از ۱۰۰۰ درصدی تئوریک سهم را به کمتر از ۱۰۰ تومان می رساند که به نوعی کف قیمت را تعیین می کند. جالب است که فشار فروش در چنین نمادهایی هم در بازار اواخر شهریور زیاد است.سایر هلدینگ های بررسی شده در جدول و هلدینگهایی نظیر غدیر پارسان وصندوق و ... وضعیت مشابهی دارند. ضمن اینکه بیشتر برآوردها با دلار ۲۵ هزار تومانی انجام شده است.انتهای خبر

0
0