کانال افزایش سرمایه
1400/01/08
09:44
عیدی به اهالی بورس بعد عید شاخص و نمادهای قرمز بود که تقدیم کردند رشد اساسی در نیمه دوم اردیبهشت ماه هست آن هم با تغییر دامنه نوسان به نظر بند...

عیدی به اهالی بورس


بعد عید شاخص و نمادهای قرمز بود که تقدیم کردند


رشد اساسی در نیمه دوم اردیبهشت ماه هست آن هم با تغییر دامنه نوسان


به نظر بنده دامنه نوسان را برعکس خواهند کرد تا رشد لاک پشتی و با صف خرید های سنگین و حجم نخوردنانتهای خبر

0
0