محمود رحمانی
1399/09/17
22:35
اقا ما گفتیم تخفیف دیگه مفتکی که نمیدن رفته چه سوالی پرسیده عجب!!🙄😂

اقا ما گفتیم تخفیف دیگه مفتکی که نمیدن رفته چه سوالی پرسیده


عجب!!🙄😂انتهای خبر

0
0