سیگنال یاب روزانه
1401/01/28
13:24
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: وتوصا، آریا، شجم، نوری، همراه، شکام، شغدیر 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: فولاد، فملی، گنگین، شتران، خبهمن، خساپا، وبملت

🔸بیشترین ورود پول حقیقی:وتوصا، آریا، شجم، نوری، همراه، شکام، شغدیر🔸بیشترین خروج پول حقیقی:فولاد، فملی، گنگین، شتران، خبهمن، خساپا، وبملت

انتهای خبر

0
0