آواتحلیل
1401/06/02
21:55
#بررسی_گزارش_کدال #آریا ✅ پلیمر آریا ساسول مرداد را با فروش 2161 میلیارد تومانی پشت سر گذاشت. مبلغ فروش این ماه 19.8 درصد کمتر از ماه گذشته بوده، ...

#بررسی_گزارش_کدال #آریا✅ پلیمر آریا ساسول مرداد را با فروش ۲۱۶۱ میلیارد تومانی پشت سر گذاشت. مبلغ فروش این ماه ۱۹.۸ درصد کمتر از ماه گذشته بوده، نسبت به متوسط ماهانه نیز ۱۶.۶ درصد کاهش یافته است.✅ کاهش نرخ فروش شرکت (۱۳.۶- درصدی) نسبت به میانگین ماه‌های گذشته عاملی اساسی در کاهش فروش شرکت می‌باشد.✅ مقدار فروش شرکت نسبت به ماه گذشته کاهش ۱۰.۶ درصدی داشته، این مقدار نسبت به میانگین ماه‌های گذشته ۳.۴ کاهش داشته است✅ شرکت نسبت به سال قبل رشد ۳۷.۵ درصدی در فروش خود داشته است که افزایش نرخ ۲۲.۳ درصدی عامل اصلی این رشد فروش می‌باشد.📈 آخرین قیمت سهم ۷۱۳۰ تومان بوده و در یک ماه اخیر ۱.۴۲ درصد رشد داشته است.انتهای خبر

0
0