کدال۳۶۰
1401/03/24
16:22
#وکبهمن گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29(اصلاحیه) شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهم...

#وکبهمن


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۱۶:۲۲:۱۱ (۸۹۶۷۲۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0