بولتن اقتصادی
1399/10/04
11:46
نرخ #ارز در سامانه نیما : ▫️نرخ خرید حواله درهم ۶۹۷۶ تومان ▫️نرخ فروش حواله درهم ۶۹۶۵ تومان ▫️نرخ خرید حواله دلار ۲۵۴۵۹ تومان ▫️نرح فروش حواله دل...

نرخ #ارز در سامانه نیما :▫️نرخ خرید حواله درهم ۶۹۷۶ تومان


▫️نرخ فروش حواله درهم ۶۹۶۵ تومان▫️نرخ خرید حواله دلار ۲۵۴۵۹ تومان


▫️نرح فروش حواله دلار ۲۵۵۸۶ تومان▫️نرخ خرید حواله یورو ۳۰۸۷۹ تومان


▫️نرخ فروش حواله یورو ۳۱۳۱۸ تومان

انتهای خبر

0
0