کدال۳۶۰
1399/11/12
18:05
#فگستر ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه گسترش صنایع روی ایرانیان #دوره_12_ماهه منتهی به 1397/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1398/04/06 ساعت 12:00 🔹 سرما...

#فگستر


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه گسترش صنایع روی ایرانیان #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۱۲:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۱۰۲۴🔹 سود نقدی هر سهم: ۱۰۰۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۱۰۳,۱۶۲ میلیون ریال۱۳۹۹-۱۱-۱۲ ۱۸:۰۵:۰۰ (۷۱۸۳۵۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0