نوآوران امین
1401/05/31
22:40
کویر تایر(#پکویر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 22 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه ...

کویر تایر(#پکویر)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۲۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹,۸۵۹,۵۲۱ میلیون ریال به مبلغ ۱۲,۰۴۴,۶۲۶ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۸۱ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۱۷۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0